Services

service
  • ธนาคารกรุงไทย G
  • เครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติ G,1
  • ศูนย์การศึกษา กวดวิชา เครื่องเขียน ดนตรี 2,3
  • อาหารนานาชาติ เครื่องดื่ม เบเกอรี่ 1,2,3
  • ศูนย์อาหารฟู้ดปาร์ค G
  • ดูแลสุขภาพ ความงาม 2,3
  • สุขภาพ ฟิตเนส สปา 3
  • สำนักงาน ลูกค้าสัมพันธ์ การเงิน 4
  • ห้องสุขา G,1,2,3